O kancelarii

Witamy na stronie internetowej Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim Mariusz Peplińskiego.

Komornik będąc funkcjonariuszem publicznym zajmuje się realizacją zadań powierzonych mu w ustawie o komornikach sądowych.

Prawo wyboru dowolnego komornika:
Wierzyciel zgodnie z art.10 ust.1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:

  • O egzekucję z nieruchomości.
  • O wydanie nieruchomości.
  • O wprowadzenie w posiadanie nieruchomości.
  • O opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy.
  • W których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z art.10 ust.3 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

Zadzwoń do nas